Opleiding & Beroep - Opleidingen - Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) (Social Work)

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding "Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) (Social Work)" aan

Hogeschool Inholland

Beschrijving opleiding

Als maatschappelijk werker probeer je mensen te helpen met het oplossen van problemen die zij zonder hulp niet de baas kunnen. Denk bijvoorbeeld aan opvoedingsproblemen die ouders met een kind kunnen hebben, huwelijksproblemen, emotionele of geestelijke problemen, de verwerking van traumatische ervaringen. Kinderen kunnen problemen hebben waardoor hun gedrag reden tot bezorgdheid geeft. Denk aan Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) is een basisjaar, waarin je kennismaakt met de basisvakken en je oriënteert op het werkveld en de beroepseisen. Tijdens dit jaar krijg je algemene vakken zoals sociologie, psychologie, filosofie, ethiek, recht en dramatische vorming. Daarnaast besteed je veel aandacht aan methodiek, theorie en praktijk van het maatschappelijk werk, gesprekvoering en de sociale kaart. De Lees verder »

Over Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland biedt je volop kansen! Wil je na je MBO-diploma doorstromen naar het HBO? Kom dan eens langs bij Hogeschool Inholland. Wij hebben onze HBO-opleidingen zo ingericht, dat ze goed aansluiten op jouw opleiding. Hogeschool Inholland besteedt veel energie aan de contacten met jouw school. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met bijna alle MBO-instellingen in de Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet een invoelend vermogen hebben, dus je moet je in de problemen van mensen kunnen verplaatsen. Je moet medegevoel kunnen tonen en een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen. Daarbij is het wel belangrijk om afstand te kunnen houden om het probleem zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen. Je lost geen problemen op voor mensen, maar je helpt ze om dat zelf te doen. Je moet je gedachten zowel Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2019/2020 Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Onbekend
  Branches Maatschappij, Sociale dienstverlening

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Saxion
Christelijke Hogeschool Ede
Windesheim
Controle code*: 997a6Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk