/ home / over deze site / werkgevers / financile voordelen van scholing  

Terug

verkleinen vergroten

O&O-fondsen: subsidies en cursussen


Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Sommige O&O-fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de branche. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers.

Er zijn vele Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds. Ze zijn meestal in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche. De fondsen worden gevuld met bijdragen van aangesloten bedrijven. Afspraken hierover worden gemaakt in cao’s. De sociale partners binnen uw sector beheren de fondsen. Wilt u van het fonds gebruik maken, neem dan contact op met uw brancheorganisatie. Want de exacte mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Er is een overzicht beschikbaar van erkende O&O-fondsen en verwante fondsen.

Groot en klein
Grote O&O-fondsen, met veel mogelijkheden, zijn te vinden in de volgende branches: horeca, bouwbedrijf, metaalindustrie, metaalbewerking (OOM), motorvoertuigen (OOMT), elektrotechniek en installatie (OTIB), bakkersbedrijf, meubelindustrie (SSWM), timmerindustrie (SSWT), confectie-industrie (OOC). Kleinere fondsen zijn te vinden in de groenten- en fruithandel, de parketvloerbranche of de koeltechniek.

Wanneer doet u een beroep op een O&O-fonds?
Een praktijkvoorbeeld: vergoeding van scholing
Het fonds voor groenten en fruithandel (CKOAGF) vergoedt de cursuskosten van werknemers. Hun middelen komen deels uit het fonds, deels uit ESF-subsidie. Werkgevers ontvangen dertig tot honderd procent van de kosten.
De werkgever neemt het initiatief. Hij kan op de website van het fonds een lijst cursussen vinden waaruit hij voor zijn werknemers een cursus kan kiezen. Heeft hij nog geen keuze kunnen maken dan kan hij een loopbaanscan op zijn werknemers toepassen. Dat levert voorstellen voor cursussen op. In beide gevallen kunnen zijn werknemers de cursus zonder toestemming vooraf volgen. De werkgever kan de kosten achteraf declareren. Wil een werkgever zijn werknemers cursussen laten volgen die niet op de lijst van het fonds voorkomen dan moet het fonds vooraf toestemming geven voor de cursus.

 

Deze site voor:

Jongeren
Volwassenen

Meer:

Partners