Opleiding & Beroep - Opleidingen - Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo)

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo)

Beschrijving opleiding

Deze beroepscompetenties zijn de eindkwalificaties van de master: 1. Ontwerpen en implementeren van beweeg- en sportpraktijken 2. Ontwerpen en implementeren van beleid en strategie 3. Beïnvloeden van leer- en veranderprocessen 4. Verbinden 5. Onderzoeken 6. Ontwikkelen van professionaliteit

Opleidingsinhoud

De master Physical Education and Sport Pedagogy is gericht op pedagogische professionaliteit in bewegingsonderwijs en sport. Vanuit de theorie leert u pedagogische en didactische vraagstukken op een gefundeerde wijze te analyseren, aan te pakken en probleemoplossend te werk te gaan. Centraal staat steeds het ontwerpen en implementeren van beweegprogramma’s, het samenwerken Lees verder »

Opleidingskosten

- Collegegeld: jaarlijks betaalt u collegegeld. Voor deze master is het collegegeld voor studiejaar 2015-2016 vastgesteld op € 7.500,-. - Overige studiekosten: dit zijn kosten voor studieboeken, het bezoeken van studiedagen en congressen. Denk aan ongeveer € 700,- voor de gehele studie. - Lerarenbeurs: elke leraar heeft één keer in zijn carrière onder bepaalde voorwaarden recht op Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 2
  Vormen Deeltijd
  Branches Sport

Instroom / toelatingseisen

Voor toelating tot deze master moet u voldoen aan de vooropleidingseis, relevante werkervaring en baan hebben.

Vooropleiding

U beschikt over een getuigschrift van:

een Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding
een Pabo met Vakbekwaamheid Lees verder »

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Christelijke Hogeschool Windesheim
Controle code*: da3d7Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk