Opleiding & Beroep - Opleidingen - Pedagogiek

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Pedagogiek

Beschrijving opleiding

Opvoeden en opvoeding staan centraal in dit werkveld. Je geeft bijvoorbeeld direct hulp aan kinderen en jongeren die problemen hebben - leerproblemen, problemen in de omgang met andere kinderen, afwijkend gedrag vertonen, een langzamere ontwikkeling doormaken, problemen hebben in de relatie met hun opvoeders (ouders). Ook kun je ondersteuning geven aan de ouders en opvoeders, onderwijzers en Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bereidt je voor op de te kiezen differentiatie, geeft je een basiskennis en inzicht in het werkveld. Vakken die je tegenkomt zijn onder meer: algemene pedagogiek, orthopedagogiek, sociologie, psychologie, agogiek, gezondheidskunde. Je werkt veel in groepen, besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en gesprekstechnieken. De maatschappelijke Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Dennis: Ben je ook juf? Ja, ik ben ook juf! Maar dat wordt je niet van deze opleiding. Ik heb namelijk eerst de Pabo gedaan en daarna pas Onderwijskunde aan de Universiteit in Utrecht. Je kan trouwens ook gewoon Onderwijskunde gaan studeren zonder dat je de pabo hebt gedaan hoor. Vraag 2 door Niels: Werk je vooral met leerlingen of juist met leraren? Eigenlijk met Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Anna
Ervaringen van Sebijn
Ervaringen van Elske
Ervaringen van Sebijn
Ervaringen van Sebijn
Ervaringen van Sebijn
Ervaringen van Melinda
Ervaringen van Elske
Ervaringen van Anna
Ervaringen van Rachel
Ervaringen van Femke

Wat wordt er van je verwacht

Je moet een zeer goed contact kunnen leggen met kinderen en hun verzorgers of begeleiders. Communicatieve vaardigheden - zowel op het gebied van praten en verslaglegging, maar vooral ook op het gebied van luisteren en aanvoelen ('zien') wat iemand misschien niet eens in woorden zegt. Je moet kunnen omgaan met kinderen met afwijkend gedrag - niet veroordelend, maar wel oordelend, om een goed Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Gedrag, Maatschappij, Welzijn

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Utrecht
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
NHL Hogeschool
Driestar Hogeschool
De Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Inholland
Windesheim
Controle code*: 842a7Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk