Opleiding & Beroep - Opleidingen - Human Resource Management

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Human Resource Management

Beschrijving opleiding

Een breed werkveld, waarbij de relaties tussen arbeid (werk, werkenden en werkzoekenden) en organisaties (bedrijven en instellingen) het centrale punt vormen. Bij werk komt veel kijken, van functie-inhoud en opleiding tot arbeidsomstandigheden en loopbaanbegeleiding. Voor organisaties is personeel een kostbare en belangrijke factor. Als mensen zich niet prettig voelen in een organisatie, is het Lees verder »

Opleidingsinhoud

De leerstof in de propedeuse (1 jaar) omvat een aantal basisvakken en geeft een oriëntatie op het werkveld en de mogelijke beroepen. De opleiding is zeer praktijkgericht; er wordt gewerkt aan de hand van thema's en met behulp van projecten, vaardigheidstrainingen en praktijkopdrachten. Je volgt beroepsgerichte theoretische en praktijkgerichte vakken als arbeidsmarktbeleid, personeel en Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 Wat houdt jouw studie precies in? Hoe lang studeer je dit al? Ik ben afgelopen augustus begonnen met Personeel en Arbeid. Door mijn VWO-diploma kon ik instromen in het tweede jaar van de opleiding. Binnen de opleiding die erg breed is, leer je hoe je de schakel wordt tussen het bedrijf en de werknemer. Je probeert bijvoorbeeld als personeelsadviseur de medewerker en de werknemer zoveel Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Anouk Verhoeff
Ervaringen van Marlene Rhemrev
Ervaringen van Claudia
Ervaringen van Sjoerd
Ervaringen van Louise
Ervaringen van Linda
Ervaringen van Elles
Ervaringen van Maartje ter Horst Delden
Ervaringen van Jeroen
Ervaringen van Tugba

Wat wordt er van je verwacht

Je moet zakelijk en commercieel denken combineren met inzicht in menselijk gedrag. Je moet goed kunnen omgaan met mensen op alle niveaus in een organisatie. Ondernemerschap, sociaal gevoel, organisatietalent, mensenkennis en flexibiliteit zijn aspecten die je in deze werksoort goed kunt gebruiken.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2017/2018 Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Administratie, Juridisch & Recht, Management & Org., Personeel & Org.

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Avans Hogeschool
Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Utrecht
Stenden Hogeschool
Hogeschool Leiden
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Saxion
Christelijke Hogeschool Ede
Saxion, locatie Deventer
De Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Windesheim Flevoland
Controle code*: b511dTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk