Opleiding & Beroep - Opleidingen - Opleiding voor Ergotherapie

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding voor Ergotherapie

Beschrijving opleiding

Je richt je vooral op de begeleiding en behandeling van mensen met een handicap of op situaties waar een handicap of chronische blessure voorkomen moet worden (zoals de inrichting van een werkplek, de hoogte van een bureau, muisarmen, RSI en dergelijke). Je helpt mensen met een handicap om zichzelf zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te redden in het dagelijks leven. Denk daarbij aan blinden of Lees verder »

Opleidingsinhoud

In de propedeuse (1 jaar) wordt de basis gelegd voor het vervolg van de studie. Ontwikkeling van vaardigheden, theoretische kennis en oriëntatie op het werkveld (o.m. door themaweken) vormen de kern. Thema's kunnen zijn: rolstoeltraining, werkveldoriëntatie, creatieve en dramatische expressie, actuele ontwikkelingen. Je krijgt de basis van een aantal theorievakken: ergotherapie, neurologie, Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 Wat houdt jouw studie precies in? Hoe lang studeer je dit al? Ergotherapie is een breed vak. Het is lastig om in één zin te vertellen wat het beroep inhoudt. Ik zal proberen om het in het kort te omschrijven. Een ergotherapeut helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren weer zo zelfstandig mogelijk hun dag door te komen. Die beperkingen kunnen ontstaan zijn Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Annelies van Dodeweerd
Ervaringen van Gezina

Wat wordt er van je verwacht

Je moet een veelzijdige belangstelling hebben: voor mensen, hun fysieke (en soms geestelijke) problemen en een oog voor (technische) oplossingen. Je werkt meestal in een behandelteam samen met mensen uit andere disciplines (medisch, uitkeringstechnisch, verzorgend). Je moet goede contactuele eigenschappen bezitten, je betrokken voelen bij mensen en veel geduld hebben. De nodige rapportage vraagt Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Gezondheidszorg

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool van Amsterdam
Zuyd Hogeschool
Controle code*: e9774Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Beroepen bij deze opleiding:

Docent (Para)Medische Vakken
Ergonoom