Opleiding & Beroep - Opleidingen - Optometrie

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Optometrie

Beschrijving opleiding

In de optometrie staan oogmetingen centraal. De hulpmiddelen waarmee mensen weer optimaal kunnen zien worden steeds beter, maar vereisen ook zorgvuldig meten. Je meet de gezichtsscherpte, de oogdruk, het gezichtsveld, het kleurenzien. Oogafwijkingen zijn soms een signaal voor bepaalde ziekten of aandoeningen elders in het lichaam. Het nu algemene gebruik van beeldschermen vraagt extra Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) is een basisjaar, waarin praktische en theoretische vakken geïntegreerd in modules worden aangeboden. Vakken zijn bijvoorbeeld: algemene medische kennis, fysiologie, anatomie, pathologie, gezondheidszorg, optiek, glasbewerken, klinische optometrie, contactlenzen en ergonomie. Ook aan de bedrijfsvoering en het contact met cliënten wordt veel aandacht besteed. In de Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet in dit vak zeer nauwkeurig en zorgvuldig werken en goed kunnen omgaan met mensen, geduld hebben, uitleg kunnen geven. Veel van je cliënten zullen kinderen zijn, die een geheel eigen aanpak vragen en waarbij je veel flexibiliteit en creativiteit nodig zult hebben.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Gezondheidszorg

Vooropleidingen

Optiek (4)

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool Utrecht
Controle code*: c3238Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Utrecht

Beroepen bij deze opleiding:

Optometrist