Opleiding & Beroep - Opleidingen - Business IT & Management

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Business IT & Management

Beschrijving opleiding

Organisatiekunde, bedrijfskunde en informatica komen hier samen om de bedrijfsvoering beter te laten verlopen. Informatiesystemen staan hierbij centraal. Daarmee wordt informatie verzameld en bewerkt, en mede op grond van de resultaten daarvan kunnen beslissingen over de bedrijfsvoering, het zoeken van nieuwe afzetmarkten of het stroomlijnen van bepaalde processen genomen worden. Je kunt hiermee Lees verder »

Opleidingsinhoud

Het propedeusejaar geeft je zicht op het werkveld. De lesstof omvat een aantal bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische vakken zoals informatiekunde, sociologie, privaatrecht. Je werkt veel projectmatig in kleine groepen met andere studenten aan opdrachten. Bij een aantal hogescholen wordt het eerste semester of het eerste jaar (deels) gecombineerd gegeven met (een) andere studie(s), Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Eva: Wat voor soort data analyseer je? Ik analyseer data voor een grote fondswerver in Nederland, namelijk Natuurmonumenten. Dat is een vereniging met ruim 910.000 leden. We houden van deze leden allerlei informatie vast, hoeveel contributie en giften ze betalen, hoe oud ze zijn, op welke wijze ze lid zijn geworden, waar ze wonen, etc. Waarom ze lid worden en waarom ze op een Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Albert
Ervaringen van Thomas
Ervaringen van Dennis van Duijn
Ervaringen van Bas
Ervaringen van Bram Muller

Wat wordt er van je verwacht

Je moet een brede belangstelling hebben voor alles wat er speelt in de bedrijfsvoering , een behoorlijke interesse in computers hebben en in het algemeen ICT-toepassingen interessant vinden. Je moet over goede communicatieve vaardigheden beschikken, analytisch kunnen denken, probleemoplossend bezig zijn, flexibel en creatief zijn. Tevens moet je goed in teamverband kunnen werken.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2019/2020 Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Economie & Financieel, ICT, Informatica

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Saxion, locatie Deventer
Hogeschool Inholland
Controle code*: 464b0Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk