Opleiding & Beroep - Opleidingen - Milieukunde

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Milieukunde

Beschrijving opleiding

De mens heeft veel invloed op het milieu. Denk daarbij aan productieprocessen, afvalverwerking en onderzoeks- en beheerstechnieken, waar een goede controle op moet plaatsvinden. We moeten zorgvuldig omgaan met de schaarse goederen en de kwetsbare omgeving. Het is een wankel evenwicht, dat regelmatig verstoord wordt door de mens, maar ook door natuurlijke verschijnselen. Wie kent de kreten niet: Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoelt als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen, waarin projectgewijs de nodige vakken aan de orde komen, zoals milieukunde, milieutechnologie, milieuzorg in bedrijven, natuur en milieu. Natuurlijk komen ook de exacte vakken aan bod - wiskunde, natuur- en scheikunde. In de hoofdfase Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Meten is weten - analyses van problemen vragen een grote zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en rekenvaardigheid. Als je in de advieswereld zit is een goede schriftelijke en mondelinge taalbeheersing van belang. Ook moet je in je rapporten zeer zorgvuldig te werk gaan - er zijn vaak tegenstrijdige belangen in het spel. Dat betekent dat je goed met mensen moet kunnen omgaan - uitvoerders en Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Groen & Agrarisch, Milieu

Vooropleidingen

Milieu en ruimte (4)

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Avans Hogeschool
Hogeschool Van Hall Larenstein
HAS Den Bosch
Controle code*: 9b01bTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk