Opleiding & Beroep - Opleidingen - Technische Natuurkunde

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Technische Natuurkunde

Beschrijving opleiding

Alles draait om de technische toepassingen van natuurkundige principes. Het kan gaan om de productie en het ontwikkelen of controleren van voorwerpen of materialen. Het kan ook gaan om onderzoekssituaties zoals metingen van geluidsoverlast of klimaatsbeheersingsinstallaties. Daarbij hoort ook advisering over bijvoorbeeld geluidsoverlast, uitstoot van gassen en energiebesparing. Ook de commercie Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) laat je kennismaken met het werkveld. In het onderwijsprogramma komen onder meer de volgende vakken aan bod: wiskunde, natuurkunde, informatica, kernfysica, materiaalkunde, lichtgeleiding, trillings- en warmteleer, meet- en regeltechniek, digitale techniek, talen en bedrijfskundige vakken. De invulling verschilt per hogeschool, en is mede afhankelijk van de Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet logisch en analytisch kunnen denken, zeer nauwkeurig werken, ruimtelijk en technisch inzicht hebben. Je moet goed kunnen overleggen met andere medewerkers uit andere disciplines en opdrachtgevers.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Procestechniek, Wetenschappen

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Saxion
De Haagse Hogeschool
Fontys Hogescholen - Toegepaste Natuurwetenschappen
Controle code*: 230dfTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk