Opleiding & Beroep - Opleidingen - Technische Natuurkunde

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding "Technische Natuurkunde" aan

De Haagse Hogeschool

Beschrijving opleiding

Alles draait om de technische toepassingen van natuurkundige principes. Het kan gaan om de productie en het ontwikkelen of controleren van voorwerpen of materialen. Het kan ook gaan om onderzoekssituaties zoals metingen van geluidsoverlast of klimaatsbeheersingsinstallaties. Daarbij hoort ook advisering over bijvoorbeeld geluidsoverlast, uitstoot van gassen en energiebesparing. Ook de commercie Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) laat je kennismaken met het werkveld. In het onderwijsprogramma komen onder meer de volgende vakken aan bod: wiskunde, natuurkunde, informatica, kernfysica, materiaalkunde, lichtgeleiding, trillings- en warmteleer, meet- en regeltechniek, digitale techniek, talen en bedrijfskundige vakken. De invulling verschilt per hogeschool, en is mede afhankelijk van de Lees verder »

Over De Haagse Hogeschool

Over De Haagse Hogeschool Op De Haagse Hogeschool draait het om nadenken, om kennis vergaren. Of je nu bij ons studeert, bij ons in dienst bent of met ons samenwerkt. Wij maken je nieuwsgierig, zetten je aan het denken. Bonte verzameling We stimuleren onze studenten vragen te stellen en antwoorden te zoeken, bij alles wat ze doen. Met die Haagse Aanpak ontdekken en ontwikkelen we talent. Op Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet logisch en analytisch kunnen denken, zeer nauwkeurig werken, ruimtelijk en technisch inzicht hebben. Je moet goed kunnen overleggen met andere medewerkers uit andere disciplines en opdrachtgevers.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2019/2020 Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Procestechniek, Wetenschappen

Instroom / toelatingseisen

Je bent formeel toelaatbaar met een van de volgende opleidingen:
Diploma Havo oude stijl met wiskunde B en natuurkunde;
Diploma VWO oude stijl met wiskunde A of B en natuurkunde;
Diploma Havo met profiel NT, NG;
Diploma VWO met profiel NT, NG, EM met Lees verder »

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Saxion
De Haagse Hogeschool
Fontys Hogescholen - Toegepaste Natuurwetenschappen
Controle code*: fc3c8Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk