Opleiding & Beroep - Opleidingen - Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO (in bijna alle opleidingen wordt Engels aangeboden), de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoren onder andere: begeleiden van leerlingen, overleg met collega’s en het gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw vak richt Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat uit taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk), spreekvaardigheid, uitspraak, fonetiek, grammatica en vertalen. Je bent niet alleen gericht op het lesgeven in Engels, maar ook op de economische, culturele, historische en sociale situatie in de Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Jesse: Heeft u eerst journalistiek gestudeerd en daarna verder gestudeerd naar uitgever? Nee, ik ben uitgever van schoolboeken voor het vak Engels. Ik heb ooit Engels gestudeerd en heb daarna heel lang als lerares Engels gewerkt! Vraag 2 ook door Jesse: En waar heeft u het geleerd? Het vak van uitgever kun je wel op een hbo-instelling leren, maar ik heb het eigenlijk meer in de Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Bastiënne
Ervaringen van Johan van Hattum

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, ze begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben. Natuurlijk spreek en lees je graag Engels en heb je interesse in de cultuur en economie van Engelstalige landen.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Lerarenopleidingen, Talen

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Utrecht
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Driestar Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Controle code*: 34fe4Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk