Opleiding & Beroep - Opleidingen - Leraar Consumptieve Techniek

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Leraar Consumptieve Techniek

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (ook volwasseneneducatie). Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren / toetsen is voor jou geen probleem. Je begeleidt leerlingen, overlegt met collega’s en gebruikt verscheidene media in je lessen. Die lessen richten zich vanzelfsprekend op het vak consumptieve Lees verder »

Opleidingsinhoud

Gedurende het propedeusejaar doe je basiskennis van het vakgebied op en krijg je een indruk van het werken als leraar. Veelal in practica of werkcolleges leer je over consumptieve technieken en hoe je kennis overbrengt; met welke methoden en middelen. In de daaropvolgende jaren, de hoofdfase, ga je dieper in op wat je hebt geleerd in het eerste jaar. De vakken gaan onder meer over Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je wilt hen iets leren en ze begeleiden. Daarom moet je kennis kunnen overdragen en over geduld beschikken. Het is dan ook van groot belang dat je goed kunt communiceren. Daarnaast spreek het vakgebied van voedselbereiding en gastvrijheid je uiteraard aan.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Lerarenopleidingen

Vooropleidingen

Brood en banket (4)

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Aeres Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Controle code*: 960acTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk