/ home  

Terug

verkleinen vergroten

ROC van Flevoland


Iedereen vanaf 16 jaar kan terecht bij Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Flevoland voor beroepsonderwijs voor jongeren, voor beroepsopleidingen en allerlei ander bij- of nascholingsonderwijs voor volwassenen en voor bedrijfstrainingen. Er zijn in totaal zo’n 160 mogelijkheden.

Missie
ROC Flevoland: voor iedereen en het hele jaar door
Ons product is beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Wij zijn een toonaangevend Regionaal Opleidingen Centrum voor middelbare beroepsopleidingen, cursussen en educatie-trajecten op allerlei niveaus.
Ons onderwijs is open en toegankelijk voor iedere jongere en volwassene in (en rond) de regio Flevoland, die een opleiding of een cursus wil volgen in de opleidingenclusters Techniek, Economie, Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn, Informatie en Communicatie Technologie (ICT), Horeca, Toerisme, Recreatie en jongeren- of volwasseneneducatie.
In een ROC Flevoland waar de volgende kernwaarden gelden:

We stellen de cursist centraal.
We werken omgevingsgericht.
We zijn een vernieuwend en ondernemend onderwijsbedrijf.
We stellen ons professioneel op.
We zijn betrouwbaar.
We zijn enthousiast.

De cursist staat centraal
Iedere cursist behaalt een diploma, een (start-) kwalificatie of een bewijs van deelname -passend bij de individuele mogelijkheden, kwaliteiten en ambities- waarmee hij of zij uit de voeten kan in een werkomgeving en in de samenleving. Onze cursistenbegeleiding stemmen we af op de aard en de inhoud van eventuele vooropleidingen en op de individuele mogelijkheden en kwaliteiten van de cursist.

Omgevingsgericht en midden in de maatschappij
Wij werken samen -en zoeken steeds nieuwe vormen van samenwerking- met bedrijven, instellingen, overheidsinstanties, scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio, andere ROC’s en HBO-opleidingen.

Ondernemend en vernieuwend
We zijn continu in gesprek met onze omgeving om de behoeften en vragen van het bedrijfsleven, veranderingen en nieuwe technieken in de beroepspraktijk en nieuwe ontwikkelingen in het sociaal-maatschappelijk verkeer te vertalen in actuele, effectieve opleidingsprogramma’s van hoge kwaliteit.

Professioneel, betrouwbaar en enthousiast
Van en met elkaar leren in een veilige omgeving, gericht op resultaat en kwaliteit, met respect en waardering voor elkaar. Wij accepteren geen discriminatie, drugs en geweld. Een prima werksfeer, professionaliteit en betrokkenheid, dat vinden wij belangrijk

Een blik op de toekomst
Daar werken we iedere dag gezamenlijk aan met een duidelijk doel voor ogen: het ROC Flevoland, intern en extern, onderscheiden als een uitstekende, omgevingsgerichte, ondernemende onderwijsorganisatie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk