/ home  

Terug

verkleinen vergroten

MBO Directiesecretaresse/managementassistent (4)


De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. De meeste van deze modules zijn gerelateerd aan een ‘kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:
 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands 3F
 • Engels
 • Rekenen 3F


De opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent is opgebouwd rondom de volgende kerntaken.

Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit
Je verzorgt fysieke en digitale poststukken door ze te lezen, registreren, sorteren, scannen en/of kopiëren en te distribueren. Je verwerkt verschillende soorten teksten, zoals mailings, brieven, rapporten, presentaties, offertes, verslagen etc. Je legt mappen/dossiers aan en beheert deze. Dagelijks beantwoord je de telefoon en handel je vragen en informatieverzoeken af. Je stelt prioriteiten en bent verantwoordelijk voor het goede verloop van de dagelijkse informatiestromen.

Modules bij deze kerntaak:
 • Computervaardigheden
 • Archivering
 • Wet- en regelgeving
 • Communicatie en correspondentie Nederlands 1
 • Communicatie en correspondentie Engels 1
 • Opdrachten bij kerntaak 1


Kerntaak 2: Voert taken rondom planning en organisatie uit
Je beheert en onderhoudt de agenda van de directie, het management of je leidinggevende. Je regelt de planning en logistiek van bijeenkomsten en vergaderingen. Tijdens een bijeenkomst maak je aantekeningen of een verslag. Je handelt lopende zaken af en zorgt voor eventuele vervolgafspraken. In voorkomende gevallen ontvang je (internationale) bezoekers. Je stelt prioriteiten binnen de planning, lost organisatorische en inhoudelijke problemen op en je bent flexibel en stressbestendig.

Modules bij deze kerntaak:
 • Tekstverwerking/Toetsenbordvaardigheid
 • Informatievoorziening
 • Kwaliteit en zakelijke etiquette
 • Organisatiekunde
 • Onderhandelingstechnieken
 • Administratie
 • Communicatie en correspondentie Nederlands 2
 • Communicatie en correspondentie Engels 2


Loopbaanbegeleiding
Tijdens je opleiding word je nauwlettend begeleid door een praktijkbegeleider die jou ondersteuning en feedback geeft. Een belangrijk onderdeel tijdens je opleiding zijn de loopbaangerichte opdrachten. Ook hierin zul je optimaal begeleid en ondersteund worden, zodat jouw opleiding succesvol afgerond kan worden.

Beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (BPV) is een essentieel onderdeel van je opleiding. Allereerst zul je geleerde theorie in praktijk toepassen. Tevens is dit een mogelijkheid om kennis en handelingen te leren die je alleen in de praktijk kunt op doen. Bovendien is dit de uitgelezen kans om te kijken hoe de dagelijkse werkzaamheden van een directiesecretaresse/managementassistent er uit zien, en of dit beroep dus echt bij je past.

Voor deze opleiding geldt een minimum van 960 uur BPV bij een erkend en door ECABO geregistreerd leerbedrijf. In overleg met het leerbedrijf kun je de BPV parttime of fulltime invullen.

Examen
Enkele modules worden afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Voor andere modules moet je een schriftelijk en/of mondeling examen afleggen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Wanneer bij een opleiding een gratis mondelinge lesdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. Bij deze opleiding wordt een groot deel van de examens flexibel afgenomen. Dat wil zeggen dat je iedere werkdag digitaal examen af kunt leggen op 16 locaties in heel Nederland. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen.

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand.

Wanneer je kiest voor betaling per examen, bedraagt het totale examengeld ongeveer €1701,50 (2014). Wanneer je kiest voor een vast bedrag per maand, betaal je iedere maand €23. Je profiteert in dat geval van een korting van ongeveer 50%. Vervolgens mag je ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos afleggen. Examens die door een externe instantie worden afgenomen, kunnen alleen via de desbetreffende instantie worden geboekt. Houd voor deze examens rekening met een aanvullende uitgave van €444,- (2014).

Diploma
Deze opleiding is volledig erkend door het ministerie van OCW. Na afloop wordt dan ook het officieel erkende diploma behaald. Je kunt je diploma aanvragen als je alle modules hebt afgerond en je beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat de beroepspraktijkvorming met voldoende resultaat is volbracht.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

EDUmatch