/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Leren en Innoveren (M)


De masteropleiding Leren & Innoveren is bedoeld voor talentvolle leraren die een voortrekkersrol willen vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Zij werken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger beroepsonderwijs.

Als 'master Leren & Innoveren' ben je een inspiratiebron voor collega's en een aanspreekpunt voor het management. De master kan verschillende rollen innemen binnen zijn organisatie. De excellente leraar, de ondernemende ontwikkelaar, de reflective practitioner, de begeleider en dé gesprekspartner voor collega’s. In een beroepsspecifieke context ontwikkel je tijdens de opleiding de kwaliteiten en competenties die bij deze rollen horen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk