/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Maritieme Techniek


Propedeuse
Het eerste jaar is het propedeusejaar, waarin je de basis legt voor het vervolg van je studie en je je verder oriënteert op je opleiding en het beroep.

Hoofdfase
In de hoofdfase, jaar 2 tot en met 4, diep je je kennis en vaardigheden verder uit. In het derde jaar loop je stage. In het vierde jaar volg je een minor (specialisatie) en studeer je af op een onderzoek naar een vraagstelling uit de beroepspraktijk

Vakken
Basisprogramma
Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn:

Communicatieve vaardigheden
Managementvaardigheden
Commerciële vaardigheden

Beroepsspecifieke vakken
Tijdens de opleiding krijg je ook vakken die gericht zijn op je toekomstige beroep of werkveld. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Wiskunde
Mechanica
Materiaalkunde
Stromingsleer
Hydrostatica
Constructieleer
Productie- en procestechniek
Natuurkunde
Thermodynamica

Keuzevakken
In jaar één en twee kun je kiezen uit zo'n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften.

Soms moet je de keuzevakruimte gebruiken om je kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk