Opleiding & Beroep - Opleidingen - Maritieme Techniek

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding "Maritieme Techniek" aan

NHL Hogeschool

Beschrijving opleiding

Scheepsbouwkunde Maritieme Techniek Heb je interesse in het ontwerpen en construeren van schepen? Of wil je in een management- of adviesfunctie bij een scheepswerf werken? Volg dan de opleiding Scheepsbouwkunde Maritieme Techniek. De Nederlandse scheepswerven behoren tot de wereldtop. Al eeuwenlang hebben we hier vakkennis in huis en ook nu is Nederland een toonaangevende Lees verder »

Opleidingsinhoud

Propedeuse Het eerste jaar is het propedeusejaar, waarin je de basis legt voor het vervolg van je studie en je je verder oriënteert op je opleiding en het beroep. Hoofdfase In de hoofdfase, jaar 2 tot en met 4, diep je je kennis en vaardigheden verder uit. In het derde jaar loop je stage. In het vierde jaar volg je een minor (specialisatie) en studeer je af Lees verder »

Over NHL Hogeschool

Wij stellen ons voor.. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, kortweg de NHL, is een hogeschool met een zeer breed aanbod opleidingen, cursussen en kennisdiensten. Meer dan 10.000 studenten en 1000 medewerkers houden zich in een dynamische omgeving bezig met kennisuitwisseling en onderwijs. In ons onderwijsconcept ligt de nadruk op competentiegericht leren: de beroepspraktijk staat centraal. Onze Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4 jaar
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Maritiem

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Controle code*: c437fTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk