/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO-bachelor Bedrijfskundige Informatica - Supply Chain Management klassikaal


Opzet van de opleiding HBO Bedrijfskundige Informatica - Supply Chain Management
Deze opleiding wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag en ’s avonds op maandag, dinsdag of donderdag. In totaal zijn er bij de dagopleiding 16 bijeenkomsten per jaar en bij de avondopleiding 32 per jaar.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, gastsprekers, boeiende presentaties en examentraining. De weken tussen de bijeenkomsten zijn bestemd voor thuisstudie, met begeleiding via internet.

Overzicht bijeenkomsten
Inhoud
De propedeuse biedt een brede kennisbasis op bedrijfskundig en ICT-gebied. Er wordt gewerkt met de belangrijke standaarden ITIL®, ASL, BiSL en PRINCE2.

In de hoofdfase ligt de focus op Supply Chain Management. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld Business Process Management en logistiek. Modellen en hulpmiddelen om logistieke processen te analyseren, worden uitgebreid behandeld.

Daarnaast komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Supply Chain Management aan bod; er is bijvoorbeeld aandacht voor de invloed van nieuwe productontwikkelingen, reverse logistics en ontwikkelingen op het gebied van structuur, strategie en informatiesystemen.

Het onderdeel Positionering gaat in op de totale logistieke keten: van strategiebepaling, via partnerselectie en alliantiemanagement, tot de beëindiging van de samenwerking. Een goede keten is immers een kwestie van de goede schakels (partners) in de goede volgorde (supply chain).

Bij deze opleiding is het mogelijk om beroepsproducten in te brengen. Opdrachten die in een eerdere opleiding of baan al zijn voltooid, hoeven dus niet opnieuw te worden gemaakt. Meer informatie hierover volgt na inschrijving.

Studieprogramma van de opleiding Bedrijfskundige Informatica -Supply Chain Management
In het studieprogramma staan alle modules. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per vak. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (ECTS).

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven