/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Professionele communicatie


De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het theoretische gedeelte komen de basisbegrippen van communicatie aan bod en wordt het toepassen van de belangrijkste communicatiemodellen behandelt. In het praktijkgedeelte worden de geleerde communicatievaardigheden toegepast in de praktijk.

De structuren voor het opstellen van rapportages komen aan bod en je leert welke gesprekstechnieken je kunt gebruiken bij een presentatie. Al deze theorieën worden gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Op deze manier geeft de opleiding meer inzicht in effectief communiceren en kun je je vaardigheden direct toepassen.

De volgende aspecten komen in dit deel aan bod:

basisbegrippen van communicatie
structuur in communicatie
schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie.

Het praktische gedeelte behandelt per hoofdstuk een specifieke communicatievaardigheid. Luisteren, presenteren en diverse vormen van gesprekken komen aan bod. Daarnaast voer je op je werk praktijkopdrachten uit. Eventueel vul je deze aan met video-opnames. Ook vindt er een mondelinge lesdag plaats.

Het praktische deel bestaat uit de volgende onderdelen:

luistervaardigheden
2-gesprekken
omgaan met belangen en conflicten
groepsgesprekken/vergaderen
presenteren/instructie geven
schrijven/rapporteren.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Er hoeven geen extra materialen aangeschaft te worden.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Training
2 keer per jaar wordt er bij voldoende belangstelling op een zaterdag een trainingsdag georganiseerd. Tijdens de trainingsdag worden onder meer gespreks- en presentatievaardigheden geoefend. Aan de hand van een aantal praktijkcases worden een aantal praktische vaardigheden, zoals het voeren van zakelijke tweegesprekken, het geven van een presentatie en het deelnemen aan een vergadering geoefend. Deze vaardigheden worden vervolgens beoordeeld. Deze dag is uiteraard niet verplicht, maar zeker de moeite waard.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Hogeschool. Dit bestaat uit theoretische vragen en een casus.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 112,50 (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO deelprogramma Professionele communicatie van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling voor de module Professionele communicatie bij de HBO-bacheloropleiding Commerciële economie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven