/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Masterclass Riskmanagement


Inhoud van de masterclass Riskmanagement
De onderwerpen die tijdens de masterclass aan de orde komen, worden behandeld aan de hand van drie hoofdvragen: Wat? Waarom? En hoe? Primair wordt aandacht besteed aan de beheersing van zogenaamde statische risico’s. Waar relevant, komen de zogenaamde dynamische risico’s aan bod. Daarnaast is er speciale aandacht voor actuele risico’s, waaronder ICT- en informatierisico’s.

De cursus bestaat uit twee modules:

Grondslagen riskmanagement
In deze module wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is een risico? Welke soorten risico’s zijn er? Wat is riskmanagement? Waarom riskmanagement? Wat is de plaats van riskmanagement in de organisatie? Aansluitend wordt het riskmanagementproces verder uiteengerafeld. Allereerst is het zaak risico’s in kaart te brengen en te analyseren. Vervolgens wordt gekeken naar de verschillende manieren van omgaan met risico’s.

Riskmanagement in de praktijk
Deze module behandelt een praktische ‘how-to-do’-benadering voor riskmanagement in de praktijk. Met de basiskennis van de eerste module als bagage, wordt op pragmatische wijze vorm gegeven aan een Rapport Risicoanalyse, dat de basis vormt voor concrete maatregelen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven