/ home  

Terug

verkleinen vergroten

MBO Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener


De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Deze zijn gerelateerd aan een ’kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:
Opleidingsintroductie
Loopbaan en burgerschap
Engels
Nederlands 3F
Rekenen 3F

De specifieke modules voor dit beroep:
Computervaardigheden/ECDL
De kennismaking
Oriëntatie op kerntaak 1
De doelgroep uitgediept
Methoden van gegevensverzameling
Het opstellen van plannen
Sociale vaardigheden en gesprekstechnieken
Begeleiding van de cliënt
Oriëntatie op kerntaak 2
Cliëntondersteuning
Juridische ondersteuning
Financiële ondersteuning
Advies en voorlichting
Omgaan met agressie en conflicten
Oriëntatie op kerntaak 3
Feedback en evaluatie
Kwaliteitszorg
Administratieve taken
Vergader- en overlegtechnieken

De opleiding is opgebouwd rondom de volgende kerntaken.
Kerntaak 1: Opstellen van een dienstverleningsplan
Kerntaak 2: Ondersteunen van de cliënt(en)
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

EDUmatch