/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Chauffeur Afvaltransport


Puntsgewijs komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan de orde:
Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving
Gevaren, risico’s, ongevallen en preventie
Agressie en geweld
Beknelling bewegende delen
Blootstelling aan weersomstandigheden
Fysieke belasting
Geluid
Gevaarlijke stoffen
Prik- en snij-incidenten
Val- en struikelgevaar
Vallende en wegschietende voorwerpen
Verkeer en omgeving
Werk- en rusttijden
Brand en explosiegevaar

Docenten
De cursus wordt verzorgd door docenten met een ruime praktijkervaring met het verzorgen van deze specifieke opleiding.

Waarde nascholing
7 uur

Cursusdata
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk