/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Cursus VIHB


Inhoud van de cursus VIHB:
In de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
De Wet- en regelgeving rond registratie VIHB-ers en beheer van afvalstoffen;
Het Landelijk AfvalbeheersPlan
De Eural-afvalstoffenlijst: de opbouw en systematiek;
Het melden en registreren van afvalstoffen: de diverse formulieren en de begeleidingsbrief;
De EG verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA)
De opslag en vervoer van afvalstoffen: opslagvoorschriften;
De kwaliteitsborging: het kwaliteitsmanagement, certificering en ISO-normen

Opzet van de cursus:

Iedere cursist ontvangt een cursusboek, waarin alle aspecten van de cursus zijn opgenomen. De docent behandelt de verplichte leerstof. Daarbij wisselt hij theorie af met concrete voorbeelden, korte opdrachten en discussie. Door middel van proefexamens wordt u gedegen voorbereid voor het examen. Het programma biedt voldoende ruimte voor uw specifieke vragen of probleemsituaties. De cursus is mede hierdoor zeer praktijkgericht.

Duur van de cursus:
De cursus wordt verzorgd in twee opeenvolgende dagen (van ieder 8 lesuren). Een lunch wordt door ons verzorgd.

Cursuslocatie:
Afhankelijk van het aantal aanmelding (woonplaatsen cursisten) wordt de meest gunstige cursuslocatie bepaald. (meestal is dit centraal in het land)

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk