/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Onderwijskwaliteit


Onderwijs moet voldoen aan kwaliteitseisen. Maar hoe worden deze eisen bepaald? En hoe zorg je er als docent voor dat deze eisen worden nageleefd? In dit HBO-deelprogramma mak je kennis met de belangrijkste begrippen op het gebied van onderwijskwaliteit. Ook gaan we in op de verschillende instanties en belanghebbenden die hierbij een rol spelen.

Allereerst leer je wat onderwijskwaliteit inhoudt en worden een aantal kwaliteitsmodellen behandeld. Ook leer je hoe deze worden toegepast binnen het onderwijs. Verschillende visies op onderwijskwaliteit passeren daarbij de revue. Ook wordt ingegaan op meetinstrumenten. Hoe meet je de kwaliteit van het onderwijs?

Daarnaast wordt de vraag behandeld wie de onderwijskwaliteit bepaalt. Daarbij gaan we in op de rol van docenten, studenten en beleidsmakers. Ook het begrip accreditatie en de rol van de Onderwijsinspectie worden besproken.

Tot slot wordt ingegaan op het op peil houden en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Hoe vertaal je bv. inspectierapporten naar concrete verbetermaatregelen en actieplannen?

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven