/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Informatiesystemen klassikaal


Inhoud

De opleiding besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

Informatiesystemen
Je maakt kennis met het concept informatiesysteem, verschillende soorten informatiesystemen en elementen van een informatiesysteem. Ook is er aandacht voor de nieuwste technologieën, verschillende soorten platforms en programmatuur, webbased software en verschillende soorten programmeertalen.

Randvoorwaarden aan informatiesystemen
Dit deel behandelt de randvoorwaarden, zoals gebruikerseisen, kwaliteitseisen, eisen op het gebied van duurzaamheid en eisen op het gebied van beveiliging. Je leert deze eisen, benoemen, beschrijven en herkennen. Ook leer je de relatie leggen met het informatiesysteem.

Analyse, structureren en modelleren
In dit onderdeel komt het belang van informatieanalyse aan bod. Onderwerpen zijn o.a. de basisprincipes van informatieanalyse, datamodelleringstechnieken, gegevensontwerp, objectgeoriënteerd ontwerpen, functioneel en technisch ontwerp en het ontwerpen van een functionele specificatie.

Ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen
Je leert over het informatieplan en de relatie met het informatiesysteem. Ook het ontwikkelproces van informatiesystemen wordt behandeld, van het vooronderzoek tot het eindproduct. Ook de principes van testen komen aan bod. Je leert daarbij zelf een eenvoudige test uitvoeren.

Beheer en exptatie van informatiesystemen
Dit deel besteedt aandacht aan beheer, onderhoud, wijzigingsbeheer, en gebruikersondersteuning.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven