/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Integraal Bouwmanagement (AD)


Eerste jaar
De opleiding is gebaseerd op de zes stappen uit de fasering van het bouwproject. Tijdens de opleiding zal de nadruk worden gelegd op de volgende drie fases: de ontwerp-, de voorbereidings- en de nazorgfase. In het eerste jaar doe je onder andere kennis op over basisvaardigheden, zoals wiskundige vaardigheden, constructieleer en materiaalkennis. Daarnaast ga je ook andere vaardigheden ontwikkelen, zoals management- en communicatievaardigheden.

Uiteraard ga je ook een groot deel van je opdrachten in de praktijk uitvoeren op je werkplek. Dit zijn in het eerste jaar opdrachten variërend van een werkplekanalyse, tot het toepassen van BIM op een project.

Tweede jaar
In het tweede jaar ga je verder met de basis die je tijdens het eerste studiejaar hebt gelegd. In dit studiejaar ga je leren over aanbesteden en contracteren, calculeren, bouwmanagement en ondernemen en bouwrecht. Daarnaast ga je ook verder met je bouwtechnische vaardigheden. Je gaat leren over de funderingen van bouwwerken, kracht en vormgeving, bouwen in hout en staal en bouwfysica en installatietechniek.

Net als in jaar één ga je ook een groot deel van je opdrachten in de praktijk uitvoeren op je werkplek. Dit zijn in jaar twee vooral keuzeopdrachten, zodat je de invulling van deze opdrachten zo goed mogelijk kunt afstemmen op je functie die je op dat moment vervult. Daarnaast zul je in de afrondende fase van de studie twee proeven van bekwaamheid doen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Rotterdam