/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Schakelopleiding Hoger Onderwijs


Wat leer je?
Deze opleiding maakt je vertrouwd met de Nederlandse manier van studeren. Je krijgt les in Nederlands (NT2), algemeen vormende vakken op havo-eindexamenniveau en enkele specifieke vakken gericht op je vervolgstudie.
Je maakt ook veel verslagen en houdt presentaties. Dit zijn allemaal vaardigheden die je goed onder de knie moet hebben voordat je met een studie op het hbo kunt beginnen.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding besteedt veel aandacht aan Nederlands. Dit krijg je aangeboden als tweede taal (NT2). Je doet halverwege staatsexamen II en verhoogt je niveau daarna nog tot B2+

Je volgt altijd minimaal acht vakken. De opleiding duurt een jaar en je komt elke dag naar school. Je sluit het jaar af met een eindtoets of een havo-deelexamen.

Tijdens de opleiding krijg je de volgende vakken:
Nederlands als tweede taal (NT2)
Engels
Rekenen
Wiskunde VO3F
Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
Oriëntatie op studie en beroep

Om je goed voor te bereiden op jouw specifieke vervolgstudie kies je uit de lijst hieronder nog drie extra vakken:
Scheikunde
Natuurkunde
Biologie
Geschiedenis
Economie
Management & Organisatie
Frans

Vragen over opleiding: mevr. Marinka Pet, m.pet@rocmn.nl of (030) 754 81 53

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk