/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Leermeester-training


Dag 1
Onderlinge kennismaking van de cursisten
Uitleg inhoud van de cursus en de 3 examenonderdelen
Behandeling portfolio (huiswerkopdrachten) en theorie (interactief) en uitleg E-learning
Kiezen van onderwerp praktijkinstructie

Dag 2
​Oefensessie theorie-examen
Demonstratie praktijkinstructiegesprek door de trainer(s)
Uitleg beoordelingscriteria praktijkinstructiegesprek
Oefenen van praktijkinstructiegesprek in tweetallen onder begeleiding van de trainer(s)
Afsluiting met 2e oefensessie theorie-examen

Dag 3
’s Morgens oefenen van het praktijkinstructiegesprek in tweetallen onder begeleiding van de trainer(s)
Tijdens lopende praktijkexamens blijven onze trainers beschikbaar voor het oefenen van praktijkinstructie
’s Middags 12:30 uur inschrijving van cursisten voor examen bij examinatoren
Vanaf 13.00 uur starten de praktijkexamens
Na afloop laatste praktijkexamens start een gezamenlijk theorie-examen
Theorie-examen
In dit examen wordt het volgende behandeld:
Competenties die een leermeester moet bezitten
Beschouwing van de belevingswereld van de leerling
Diverse aspecten van communicatie
Coachen en begeleiden
Beoordelen

Het theorie-examen wordt op de derde dag afgenomen met 30 meerkeuzevragen. Er zijn ook huiswerkopdrachten. Die bestaan uit het maken van een bedrijfsprofiel, een leerlingprofiel en een praktijkopleidingsplan voor een leerjaar. De opdrachten worden samengevoegd tot een portfolio – dat laat zien wat je geleerd hebt. Dit portfolio wordt door het SVH beoordeeld.

Praktijkexamen
In het praktijkexamen laat je zien dat je kunt coachen en begeleiden in een praktijkinstructiegesprek met een leerling. De rol van de leerling wordt gespeeld door een medecursist.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk