/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Frans voor Gevorderden


Cursusinhoud:
Nieuwe woordenschat en grammatica
Uitdrukkingen en zegswijzen
Franstalige artikels en teksten
Uitvoerige conversaties voeren
Specifieke situaties benoemen
Gedetailleerde productinformatie geven
Nuttige zakelijke termen

Vaardigheden:
Je beter uitdrukken in het Frans met een nieuwe woordenschat en verbeterde grammatica
Franstalige artikels en teksten lezen
Uitvoerige conversaties voeren
Specifieke situaties benoemen
Gedetailleerde productinformatie geven

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk