/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Mens en Techniek/Bewegingstechnologie


De propedeuse (1 jaar) geeft je basiskennis en de lesstof is mede bedoeld als oriëntatie. Het werkveld is tamelijk nieuw en breed. De stof is verdeeld in modules, waarin de verschillende vakgebieden bij elkaar komen. Je werkt ook veel samen met medestudenten in projecten rond bepaalde problemen, waar je een oplossing voor moet zien te vinden.

Je krijgt lessen uit verschillende werkvelden: technisch (materiaalkennis, constructieleer, ontwerpen), biomedisch (anatomie en fysiologie, beweging en analyse), exacte vakken (vooral wiskunde en mechanica), meet- en regeltechniek, videotechniek, informatica (systeemkunde, programmeren) en organisatiekunde, statistiek, bedrijfscommunicatie. In de hoofdfase (3 jaar) verdiep je je verder in de stof, je doet onderzoeken, loopt verschillende malen stages (in het 3e en 4e jaar). In het vierde jaar sluit je de studie af door middel van een afstudeerproject.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

De Haagse Hogeschool