Opleiding & Beroep - Opleidingen - Mens en Techniek/Bewegingstechnologie

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding "Mens en Techniek/Bewegingstechnologie" aan

De Haagse Hogeschool

Beschrijving opleiding

Je probeert bewegingproblemen bij mensen te verhelpen, te verlichten of te voorkomen. Je doet dat niet door zelf behandelingen uit te voeren, maar door een combinatie van praktische kennis van het menselijk bewegingsapparaat en technische kennis, te zoeken naar mogelijkheden om blessures te voorkomen. Daarbij moeten de hulpmiddelen optimaal op aan te passen en werksituaties te verbeteren. Dat kan Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) geeft je basiskennis en de lesstof is mede bedoeld als oriëntatie. Het werkveld is tamelijk nieuw en breed. De stof is verdeeld in modules, waarin de verschillende vakgebieden bij elkaar komen. Je werkt ook veel samen met medestudenten in projecten rond bepaalde problemen, waar je een oplossing voor moet zien te vinden. Je krijgt lessen uit verschillende werkvelden: Lees verder »

Over De Haagse Hogeschool

Over De Haagse Hogeschool Op De Haagse Hogeschool draait het om nadenken, om kennis vergaren. Of je nu bij ons studeert, bij ons in dienst bent of met ons samenwerkt. Wij maken je nieuwsgierig, zetten je aan het denken. Bonte verzameling We stimuleren onze studenten vragen te stellen en antwoorden te zoeken, bij alles wat ze doen. Met die Haagse Aanpak ontdekken en ontwikkelen we talent. Op Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet een onderzoeker zijn, een techneut met oog voor het fysieke welbevinden van mensen. Je moet ook niet gauw tevreden zijn - het kan altijd beter, maar je zult ook zakelijk moeten denken - niet alles is direct haalbaar. Je moet in staat zijn om goed samen te werken met mensen uit andere disciplines (medisch, technisch, welzijn, gezondheidszorg).

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Gezondheidszorg, Sport

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): De Haagse Hogeschool
Controle code*: 9883bTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

De Haagse Hogeschool