Opleiding & Beroep - Opleidingen - Opleiding tot Verpleegkundige

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding "Opleiding tot Verpleegkundige" aan

Avans Hogeschool

Beschrijving opleiding

Als verpleegkundige draag je de zorg voor patiënten - je verzorgt hen en verricht de nodige medische handelingen (onder verantwoordelijkheid van een arts), je biedt patiënten ook psycho-sociale zorg. Je coördineert de totale zorg van patiënten. Daarnaast geef je leiding aan lager opgeleid verplegend personeel. Je kunt je specialiseren tot verpleegkundige in de kraam-, kind- of jeugdzorg, Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) is een oriëntatiejaar, waarin je basiskennis opdoet maar vooral ontdekt welke eisen het beroep aan jou stelt. Er wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van de juiste beroepshouding. Naast theorielessen bestaat de opleiding uit veel praktijk en themagericht onderwijs, uitgaande van zorgsituaties. Bovendien loop je al snel stage. In de hoofdfase (3 jaar) wordt de Lees verder »

Over Avans Hogeschool

Avans heeft als doel als een eenheid te opereren, bestaande uit: - 18 scholen - 1 leer- en innovatiecentrum - 3 ondersteunende units - een aantal focus managers Missie Wij bieden vanuit een aantal steden vele studenten en cursisten maatwerkarrangementen aan, waarmee zij de benodigde competenties weten te verwerven om succesvol te zijn in hun loopbaan Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet de (medische) verpleegkundige handelingen uiterst zorgvuldig en nauwkeurig uitvoeren. Je moet oog en aandacht hebben voor de (psychische) noden van de patiënten, goed letten op mogelijke veranderingen in hun conditie. Flexibiliteit, stressbestendigheid en een goede lichamelijke conditie heb je zeker nodig want je tilt, bukt en loopt erg veel. Je werkt in wisselende diensten, overdag en Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Gezondheidszorg, Welzijn

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Avans Hogeschool
Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Viaa
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Utrecht
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool Leiden
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Saxion
Christelijke Hogeschool Ede
Saxion, locatie Deventer
De Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Inholland
Zuyd Hogeschool
Controle code*: 0094bTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk