Opleiding & Beroep - Opleidingen - Elektrotechniek

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding "Elektrotechniek" aan

Christelijke Hogeschool Windesheim

Beschrijving opleiding

Elektrotechniek is overal waar je kijkt aanwezig. Denk aan elektrische auto's, machines gebruikt op de intensive care en bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit is nog maar een klein gedeelte van de elektronica, want elektronica wordt ook op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld bij hoogspanningskabels. Als elektrotechnisch ingenieur heb je allerlei mogelijkheden in de wereld van de energietechniek en/of de Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse geeft inzicht in je toekomstige werkveld en geeft je een goede basiskennis, zowel op theoretisch als praktisch gebied. Naast de elektrotechnische vakken worden ook algemene vakken aangeboden zoals bedrijfskunde, talen, wiskunde en natuurkunde. De elektrotechnische vakken die je aangeboden worden zijn vakken zoals programmeren, robotica, aandrijvingen en regeltechniek. Je leert alles Lees verder »

Over Christelijke Hogeschool Windesheim

Windesheim is een van de beste hogescholen van Nederland. In de keuzegids van 2010 haalde Windesheim de tweede plaats. De 18.000 studenten hebben een ruime keuze aan hbo- bacheloropleidingen . Alle opleidingen spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven. Wij kiezen ervoor om theorie en praktijk zoveel mogelijk te combineren. Je voert zelfstandig, samen met medestudenten Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je vindt het leuk om elektronica te ontwerpen en op grote resultaten te bereiken. Je moet handig zijn en daarbij zijn nauwkeurigheid en zorgvuldigheid belangrijke aspecten. Je beschikt over een abstract denkvermogen en kun je technische principes doorgronden en verbanden leggen. In de elektrotechniek werk je vaak in teamverband, dus moet je goed met mensen om kunnen gaan en ook leiding kunnen Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding (VTO): Voor het studiejaar Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Elektrotechniek

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Avans Hogeschool
Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Utrecht
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Saxion
De Haagse Hogeschool
Hogeschool Inholland
Fontys Hogescholen - Engineering
Zuyd Hogeschool
Controle code*: e1c78Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk