Opleiding & Beroep - Opleidingen - Leraar Frans Tweedegraads

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding "Leraar Frans Tweedegraads" aan

Fontys Hogescholen

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO (met name bij opleidingen in toerisme, recreatie, horeca- en hotelopleidingen, economische en administratieve opleidingen), de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoren onder andere: begeleiden van leerlingen, overleg met Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat uit taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk), spreekvaardigheid, uitspraak, fonetiek, grammatica en vertalen. Je bent niet alleen gericht op het lesgeven in Frans, maar ook op de economische, culturele, historische en sociale situatie in de Lees verder »

Over Fontys Hogescholen

Fontys biedt ruim 200 voltijd-, deeltijd en duale opleidingen aan op hbo-bachelorniveau. Daarbij verzorgen we een groot aantal post-bachelor- en masteropleidingen. Tevens verzorgt Fontys cursussen, opleidingen, onderzoek en consultancy voor bedrijven en instellingen. Fontys telt zo'n 33.000 studenten en 3.500 personeelsleden. Fontys Hogescholen biedt opleidingen op het gebied van: Economie Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, ze begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben. Natuurlijk spreek en lees je graag Frans en heb je interesse in de cultuur en economie van Franstalige landen.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2019/2020 Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Lerarenopleidingen, Talen

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Controle code*: d8864Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Beroepen bij deze opleiding:

Docent Middelbaar Beroepsonderwijs