/ home / over deze site / werkgevers / opleidingen: de mogelijkheden  

Terug

verkleinen vergroten

Wat zijn de voordelen van een leerwerktraject?


Het middelbaar beroepsonderwijs kenmerkt zich door de combinatie werken en leren. Een leerling leert een vak door een of meer dagen in de week in een bedrijf te werken. De rest van de week volgt hij of zij theorieles op school. We noemen dit ‘praktijkleren’ of ‘duaal leren’. De leerling volgt een leerwerktraject.

Leerwerktrajecten zijn er in twee ‘officiële’ varianten:
1. de beroepsopleidende leerweg (BOL), waarin leerlingen minimaal één dag en maximaal drie dagen leren in de praktijk.
2. de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), waarin leerlingen minimaal drie dagen leren in de praktijk. Iedereen van zestien jaar of ouder heeft, ongeacht vooropleiding, toegang tot de BBL.

Naast de officiële varianten zijn leerwerktrajecten in opkomst die werkgevers of groepen werkgevers zelf organiseren. Samen met de onderwijsinstellingen voor het beroepsonderwijs, de ROC’s, AOC’s of vakscholen, ontwikkelen zij leerwerktrajecten-op-maat.

Leerwerktraject-op-maat: ‘Praktijk in de Praktijk’ in Zeist
Negen conferentiecentra op de Utrechtse Heuvelrug zijn een uniek leerwerktraject gestart samen met de Rijn IJssel Vakschool Wageningen. In het project ‘Praktijk in de Praktijk’ leren eerstejaars leerlingen van de opleiding Manager Ondernemer Horeca het vak van begin af aan in de praktijk. Leermeesters van de conferentiecentra brengen de jongeren (16-17 jaar) drie dagen per week de basistechnieken van keuken en bediening bij. De overige twee dagen zitten ze op school.
“Door leerlingen al in het eerste jaar uitgebreid kennis te laten maken met de beroepspraktijk wakkeren we passie, trots en vakmanschap aan”, zegt Gerrit Vink van Groen Centraal, het samenwerkingsverband waarin de negen conferentiecentra zich hebben verenigd. De conferentiecentra zien het project als een ideale kweekvijver. “We kunnen op deze manier veel talenten voor het vak behouden. De jongeren werken actief mee in keuken en bediening. Ze raken betrokken bij het leerbedrijf en maken meer kans om er na hun studie een vaste baan te krijgen.” Meer informatie over ‘Praktijk in de Praktijk’? Kijk op www.groencentraal.nl.


Voordelen
De voordelen van een leerwerktraject zijn tweeledig. Aan de ene kant doet de leerling direct vakkennis en ervaring op uit de dagelijkse praktijk. Aan de andere kant neemt de leerling nieuwe theoretische kennis mee naar de werkgever. De werkgever kan de leerling zó sturen en begeleiden dat in feite sprake is van een bedrijfsopleiding op maat. Tijdens leerwerktrajecten bouwen werkgever en leerling vaak een vertrouwensband op die ertoe leidt dat de leerling nog lang ná het behalen van het diploma bij de werkgever in dienst blijft.

Erkend leerbedrijf
Er is maar één voorwaarde voor toekenning van een diploma na afloop van een leerwerktraject. De praktijklessen moeten doorlopen zijn in een erkend leerbedrijf. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven regelen voor u deze erkenning als leerbedrijf.

 

Deze site voor:

Jongeren
Volwassenen

Meer:

Partners