Opleiding & Beroep - Opleidingen - Master Psychomotorische Therapie

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Psychomotorische Therapie

Beschrijving opleiding

U verdiept zich in algemene en theoretische vakkennis, die toepasbaar is in uw dagelijkse praktijk. De opleiding richt zich op drie pijlers. 1. Theoretische en methodische scholing en verdieping In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan algemene en beroepsgerichte theorieën op masterniveau. U maakt nader kennis met methodiek en werkt aan de ontwikkeling Lees verder »

Opleidingsinhoud

[b[De master is opgezet vanuit een competentiegericht leermodel. De competenties zijn gekoppeld aan het beroepsprofiel psychomotorische therapie.[/b] Competenties 1. Interveniëren 2.Diagnosticeren 3. Construeren 4. Evalueren 5. Rapporteren 6. Positioneren 7. Reflecteren Bij de start van de master Psychomotorische Therapie zet u een aantal leervragen uit de Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 2-2,5 jaar
  Vormen Deeltijd
  Branches Gezondheidstechniek, Gezondheidszorg

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Christelijke Hogeschool Windesheim
Controle code*: c9c8cTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk