Opleiding & Beroep - Opleidingen - Master Psychomotorische Therapie

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Psychomotorische Therapie

Beschrijving opleiding

U verdiept zich in algemene en theoretische vakkennis, die toepasbaar is in uw dagelijkse praktijk. De opleiding richt zich op drie pijlers. 1. Theoretische en methodische scholing en verdieping In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan algemene en beroepsgerichte theorieën op masterniveau. U maakt nader kennis met methodiek en werkt aan de ontwikkeling Lees verder »

Opleidingsinhoud

[b[De master is opgezet vanuit een competentiegericht leermodel. De competenties zijn gekoppeld aan het beroepsprofiel psychomotorische therapie.[/b] Competenties 1. Interveniëren 2.Diagnosticeren 3. Construeren 4. Evalueren 5. Rapporteren 6. Positioneren 7. Reflecteren Bij de start van de master Psychomotorische Therapie zet u een aantal leervragen uit de Lees verder »

Opleidingskosten

Het collegegeld voor het studiejaar 2015 bedraagt € 7.000,-. Dit jaar kunnen we vanwege ontvangen subsidiegelden voor de laatste keer een korting geven van € 500,- op het collegegeld.

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 2-2,5 jaar
  Vormen Deeltijd
  Branches Gezondheidstechniek, Gezondheidszorg

Instroom / toelatingseisen

Een aantal opleidingen geeft toegang tot de master. Daarnaast gelden er aanvullende toelatingsvoorwaarden, afhankelijk van uw vooropleiding.

Heeft u een bachelordiploma PMT?
Om toegelaten te worden tot de master PMT voldoet u aan de volgende 3 Lees verder »

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Christelijke Hogeschool Windesheim
Controle code*: b4f1cTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk