Opleiding & Beroep - Opleidingen - Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (Social Work)

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (Social Work)

Beschrijving opleiding

Het werkveld is breed - niet alleen jongeren kunnen psychosociale hulp nodig hebben, ook ouderen kunnen problemen hebben die hun ontwikkeling in de weg staan. Je kunt te maken hebben met jongeren met lichamelijke en psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen, traumatische ervaringen, gedragsproblemen of justitiële zaken. Ook ouderen kunnen hulp nodig hebben, evenals verslaafden, Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bevat zowel theoretische als praktische vakken. Je oriënteert je tevens in dit jaar het werkveld. Vakken die je tegenkomt: psychologie, psychopathologie, sociologie, agogiek en agologie, methodiek, gesprekvoering en creatieve vakken, zoals drama. Veel leerstof wordt aangeboden in themavorm. In de hoofdfase (3 jaar) verdiep je je verder in de theorie. Daarnaast wordt Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Dewi Psychologie of sociologie lijkt me wel leuk om te gaan studeren. Ik heb gehoord dat je daarvoor biologie in je pakket moet kiezen, maar ik ben helemaal niet goed in biologie, is het echt perse nodig om biologie te hebben? Nee hoor, je hebt geen biologie nodig, alleen een VWO diploma. Wel kan ik je Wiskunde A aanraden omdat een belangrijk onderdeel van de opleiding uit Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Giovanni
Ervaringen van Elske
Ervaringen van Rachel
Ervaringen van Sigrid Swaanen
Ervaringen van Wouter
Ervaringen van Elske

Wat wordt er van je verwacht

Je moet je in de problemen van mensen (jong of oud) kunnen verplaatsen 'invoelend vermogen' noemen we dat ook wel. Je moet medegevoel kunnen tonen (empathie), een vertrouwensrelatie opbouwen, maar toch de afstand kunnen behouden om het probleem zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen. Je moet goed in een team kunnen werken - je werkt veel samen met andere disciplines en collega's, je Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Sociale dienstverlening, Welzijn

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Christelijke Hogeschool Ede
Controle code*: 609b5Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk