Opleiding & Beroep - Opleidingen - Mens en Techniek/Bewegingstechnologie

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Mens en Techniek/Bewegingstechnologie

Beschrijving opleiding

Je probeert bewegingproblemen bij mensen te verhelpen, te verlichten of te voorkomen. Je doet dat niet door zelf behandelingen uit te voeren, maar door een combinatie van praktische kennis van het menselijk bewegingsapparaat en technische kennis, te zoeken naar mogelijkheden om blessures te voorkomen. Daarbij moeten de hulpmiddelen optimaal op aan te passen en werksituaties te verbeteren. Dat kan Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) geeft je basiskennis en de lesstof is mede bedoeld als oriëntatie. Het werkveld is tamelijk nieuw en breed. De stof is verdeeld in modules, waarin de verschillende vakgebieden bij elkaar komen. Je werkt ook veel samen met medestudenten in projecten rond bepaalde problemen, waar je een oplossing voor moet zien te vinden. Je krijgt lessen uit verschillende werkvelden: Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Rien: Wat is bewegingstechnologie precies? In dit vak houden we ons voornamelijk bezig met het bewegen van de mens. Bewegen in de werkomgeving, thuis, op het sportveld, waar dan ook. Soms hebben mensen een stoornis in het bewegen, als gevolg van wat dan ook, ziekte, een ongeluk of misschien is het wel aangeboren. Voor deze mensen, en ook gezonde mensen, zijn we op zoek op naar Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet een onderzoeker zijn, een techneut met oog voor het fysieke welbevinden van mensen. Je moet ook niet gauw tevreden zijn - het kan altijd beter, maar je zult ook zakelijk moeten denken - niet alles is direct haalbaar. Je moet in staat zijn om goed samen te werken met mensen uit andere disciplines (medisch, technisch, welzijn, gezondheidszorg).

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Gezondheidszorg, Sport

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): De Haagse Hogeschool
Controle code*: 3df22Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

De Haagse Hogeschool