Opleiding & Beroep - Opleidingen - Leraar Aardrijkskunde Tweedegraads

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Leraar Aardrijkskunde Tweedegraads

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO (met name bij opleidingen in toerisme, recreatie, logistiek en vervoer, maritieme opleiding en hotelopleidingen), de onderbouw van Havo en het VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoort: begeleiding van leerlingen, overleg met collega’s en gebruik Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werk als leraar op een school. Het programma bestaat uit vakken als sociale en fysische geografie en culturele antropologie. De vakken worden soms aangeboden via thematische onderwerpen als economische geografie, meteorologie, stad en platteland, enz. Je bent namelijk niet alleen Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Els: Wat betekent het aspect ''sociaal'' in jouw studie? Sociaal staat tegenover ‘fysisch’. In de fysische geografie bestudeer je het landoppervlak, de loop van rivieren, gesteentes en bijvoorbeeld de verandering van vruchtbare gebieden in woestijnen door klimaatsverandering en erosie (wind, water en ijs). Sociaal geografen kijken vooral naar de invloed van de mens op de Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Paul
Ervaringen van Tirza

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, iets laten zien van de wereld waarin zij leven en de invloed die zij daar zelf op hebben. Je moet kennis kunnen overdragen en geduld kunnen opbrengen.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Lerarenopleidingen, Onderwijs

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Utrecht
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Controle code*: ccc67Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk