Opleiding & Beroep - Opleidingen - Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om in het basisonderwijs voor de klas te staan- les te geven, kinderen te helpen hun weg te vinden in de maatschappij. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Begeleiding van leerlingen, overleg met collega's, gebruik van allerlei media in de lessen, gesprekken met ouders, allemaal taken die bij onderwijs horen. Je kunt ervoor Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat onder meer uit het oefenen van vaardigheden uit de basisvakken van het basisonderwijs: rekenen en taal, aardrijkskunde en geschiedenis, sport, handvaardigheid, muziek en schrijven en lezen. Ook oefen je vaardigheden als kringgesprekken, Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1, door Sophie (15): Mijn vraag is een makkie: hoe word je juf? Hoi Sophie, nou mijn antwoord is ook een makkie, je moet de Pabo afronden. Deze studie duurt 4 jaar (HBO) en is heel veelzijdig. Ik heb de Pabo in Leeuwarden gedaan, maar ik weet van verhalen dat elke Pabo anders werkt. Wij hadden 6 modules van 6 weken. Twee modules bestonden uit stages en tijdens de andere 4 modules moest Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Carolien
Ervaringen van Anna
Ervaringen van Jeroen
Ervaringen van Jose
Ervaringen van Esther
Ervaringen van Anna
Ervaringen van Sandrien
Ervaringen van Marieke
Ervaringen van Issabel
Ervaringen van Rachel
Ervaringen van Kate
Ervaringen van Elske
Ervaringen van Sandrien
Ervaringen van Elske
Ervaringen van Suzanne

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, kinderen en jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, iets laten zien van de wereld waarin zij leven en de invloed die zij daar zelf op hebben. Je moet kennis kunnen overdragen en geduld kunnen opbrengen. . Je moet vindingrijk, creatief en consequent zijn. Een klas is soms een 'handvol', waarvoor je wel wat energie moet hebben!

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Lerarenopleidingen, Onderwijs

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Avans Hogeschool
Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Viaa
Hogeschool KPZ
Hogeschool Helicon
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Domstad
Marnix Academie
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool Leiden
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Driestar Hogeschool
Saxion
Christelijke Hogeschool Ede
Iselinge Hogeschool
Saxion, locatie Deventer
De Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool IPABO Alkmaar
Hogeschool Inholland
Hogeschool IPABO Amsterdam
Windesheim
Zuyd Hogeschool
Controle code*: 5e2f6Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk