Opleiding & Beroep - Opleidingen - Leraar Spaans tweede graad v.o.

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Leraar Spaans tweede graad v.o.

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO (met name in toeristische opleidingen), de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoren onder andere: begeleiden van leerlingen, overleg met collega’s en het gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw vak richt zich op de Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken op een school als leraar. Je programma bestaat uit taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk, spreekvaardigheid, uitspraak, fonetiek, grammatica en vertalen. Je bent niet alleen gericht op het lesgeven in Spaans, maar ook op de economische, culturele, historische en sociale Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Muriel:. Welke opleiding moet je volgen om lerares Spaans te worden? Om lerares Spaans te worden studeerde ik af aan de C.O.C.M.A (Centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten) te Utrecht. Dat was op 12 september 1983. Nu kun je voor een volledige bevoegdheid Spaans o.a. studeren aan het Talencentrum van de Universiteit van Nijmegen of aan de Lerarenopleiding van de Fontys Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, ze begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben. Natuurlijk spreek en lees je graag Spaans en heb je interesse in de cultuur en economie van de landen en gebieden waar Spaans gesproken wordt.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Lerarenopleidingen, Talen

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Hogeschool Utrecht
Controle code*: e441fTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Beroepen bij deze opleiding:

Docent Middelbaar Beroepsonderwijs