/ home / over deze site / ouders / wanneer moet uw kind zich inschrijven?  

Terug

verkleinen vergroten

Wanneer moet uw kind zich inschrijven?


Schrijf uw kind op tijd in bij de vervolgopleiding.
Ideaal gezien schrijft een leerling zich al in de winter in voor de vervolgopleiding na de zomervakantie.

Voor het MBO geldt: Uiterlijk 1 oktober hoort een leerling of hij of zij geplaatst kan worden. Als een leerling zich niet op tijd inschrijft, is de kans groot dat geen stageplek gevonden wordt waardoor een jaar gewacht moet worden. Vanwege de wachtlijsten en het gebrek aan stageplaatsen kan niet iedereen geplaatst worden.

Op de meeste ROC’s kan uw kind ook op 1 februari starten met een mbo-opleiding.

Voor het HBO en het WO geldt: Bij voorkeur moet uw kind zich voor 1 december hebben ingeschreven voor de vervolgopleiding in het volgende jaar. Tot aan mei kan uw kind de inschrijving nog aanpassen. In mei krijgt uw kind dan te horen, of voor de opleiding van zijn of haar keuze geloot moet worden. Hoeft er niet geloot te worden, dan wordt uw kind ingeschreven. Moet er wel geloot worden, dan krijgt uw kind eind juli de uitslag daarvan. Is uw kind ingeloot, dan wordt het ingeschreven bij de opleiding van zijn of haar eerste keuze. Wordt uw kind uitgeloot, dan wordt uw kind ingeschreven bij de opleiding van zijn of haar tweede keuze.

Tip: Schrijf uw kind bij voorkeur in bij meerdere opleidingen. Wanneer de eerste keuze niet mogelijk blijkt, heeft uw kind nog alternatieven achter de hand. Zo voorkomt u dat uw kind straks een jaar lang thuiszit.

Op deze site vindt u van elke onderwijsinstelling ook de adresgegevens. Via deze scholen kunt u meer informatie krijgen over hoe het inschrijven in zijn werk gaat. Ook vindt u een open dagen kalender op de site. Op deze open dagen staan medewerkers van de onderwijsinstellingen voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

 

Deze site voor:

Jongeren
Volwassenen

Meer:

Partners