/ home / over deze site / werkgevers / opleidingen: de mogelijkheden  

Terug

verkleinen vergroten

Beroepsopleidingen: voor elk wat wils


Gaat u op zoek naar geschikte scholing voor uw werknemers, dan zijn er vele alternatieven. Van complete vakopleidingen tot een cursus zakelijk telefoneren. Maak uw keuze…

VAKOPLEIDINGEN


Beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo)
Het middelbaar beroepsonderwijs combineert leren op school met leren in de praktijk. Er zijn twee varianten:
1. de beroepsopleidende leerweg (BOL): tussen de twintig en zestig procent praktijkonderwijs
2. de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): minimaal zestig procent praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs van de vmbo- of mbo-opleiding doorloopt de leerling bij een erkend leerbedrijf. U kunt ook leerbedrijf worden. Zo leert u tegen weinig kosten potentiële nieuwe werknemers kennen. Terwijl u al gebruik kunt maken van hun vaardigheden.

Een voorbeeld van scholing via het beroepsonderwijs is de vakopleiding tot kapper, installatietechnicus, automonteur, hovenier of receptionist(e). Meer informatie over het middelbaar beroepsonderwijs is te vinden op www.colo.nl.

De ROC’s en AOC’s
Middelbaar beroepsonderwijs wordt verzorgd door regionale opleidingscentra (ROC’s), agrarische opleidingscentra (AOC’s) en vakinstellingen. AOC’s verzorgen opleidingen in voeding, natuur en milieu. Een vakschool richt zich op één beroepenveld.

Het volgen van een beroepsopleiding via de ROC’s, AOC’s of een vakinstelling leidt tot een officieel vakdiploma. Leerlingen krijgen een kwalificatie op niveau 1, 2, 3 of 4, variërend van assistent (niveau 1) tot middenkaderfunctionaris (niveau 4). Niveaus 2 noemen we een startkwalificatie.

CURSUSSEN EN TRAININGEN


Soms is het niet nodig uw werknemers een volledige vakopleiding te laten volgen. In dat geval zijn bijscholingscursussen, speciale trainingen of technische workshops voldoende. Er zijn vele alternatieven.

Branchespecifieke opleidingen
Veel branches hebben cursussen ontwikkeld die speciaal zijn bedoeld voor het eigen vakgebied. De O&O-fondsen of de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven organiseren bijvoorbeeld branchespecifieke trainingen en opleidingen. Voordeel: maatwerk en vaak financiële vergoedingen voor de werkgever.

Particuliere opleidingen
Vooral in de financiële en administratieve branches is het aanbod van particuliere opleidingen groot. Wij bezitten een overzicht van aanbieders van particuliere opleidingen.

Cursus en training
Soms gaat het binnen een bedrijf puur om het aanleren van bepaalde vaardigheden. Denk aan een basistraining Verkoopvaardigheden, een cursus Projectmatig Werken of een workshop Zakelijk Telefoneren. De mogelijkheden op dit gebied zijn legio. Zoek bijvoorbeeld op het tabblad Zoeken boven aan deze pagina.

Thuisstudie
Met de komst van het internet zijn de mogelijkheden van thuisstuderen enorm gegroeid, in kwaliteit en kwantiteit. De meest bekende aanbieders zijn het LOI, het NTI, NHA Thuisstudies en de Open Universiteit Nederland.

Adviseurs van de O&O-fondsen, de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven of de leerwerkloketten helpen u graag bij het kiezen van de juiste aanbieder van scholing. Wilt u zelf op zoek naar scholingsmogelijkheden, gebruik het tabblad Zoeken boven aan deze pagina.

 

Deze site voor:

Jongeren
Volwassenen

Meer:

Partners